• Tag Archives So Baby
 • Mr Eazi – Property Lyrics

  [Intro]
  Na money be koko
  It’s your boy Eazi
  Zaga What?
  Zaga That

  [Chorus]
  Baby all of my property
  All of my property
  I give you authority
  I give you authority
  If you go down like economy, economy
  Baby you go follow me, follow me

  [Verse 1]
  I will like to know what you want (Zaga dat)
  I will like to know what you need eh eh ah
  I will like to know your size
  So that when I am shopping I go dey buy am tight
  Me I no be aka gum (Stingy)
  I be Generious
  Me I no go do you wrong like Lazarus
  Baby maky go Jeje
  Till the morning light
  Me I no dey tight my hand o

  [Chorus]
  So Baby all of my property (all of my property)
  I give you authority (I give you authority)
  If you go down like economy, economy
  Baby you go follow me, follow me

  [Verse 2]
  Na money be koko (Owo ni koko)
  Your body be koko (yea Body be koko)
  Baby walacolombo
  For your sake I go walangoloco
  From 9ja you dey disturb Soweto
  Yea, Come make we go Toronto yeh yeh yeh

  [Chorus]
  Baby all of my property (all of my property)
  I give you authority (I give you authority)
  If you go down like economy, economy
  Baby you go follow me, follow me yeh eh eh

  [Outro]
  Na money be koko


 • Twice – Don’t Give Up (Sub Español, Hangul, Roma)

  힘을 내 Baby don’t give up
  매일같이 모두 다 Happy하진 않아
  재미있는 일 많지만 걱정도 많아
  나만 그런 생각하고 사는 건 아냐
  누구나 다 걱정거리는 안고 살아

  크레파스 들고
  마음 도화지에 가득 칠해봐
  네 확신을 의심하지 마 말아줘
  또다시 망설이는 일은 하지 말아줘
  매일 내게 말해줘

  힘을 내 Baby don’t give up

  자 오른손에 하나 왼손에도 하나
  마음대로 칠하고 그려나가
  빨간 동그라미 초록 엑스 표시
  네가 만든 게 정답일지 몰라

  힘을 내 Baby don’t give up

  세상 가장 빛나고 예쁜 게 뭘까
  안개꽃 말고도 가까이에 있어
  먼 곳에 찾지 않아도
  눈앞에 있는걸
  누가 봐도 가치 있는 나인걸

  참 알면 좋겠어
  그럼 너와 나 모두가 행복해
  울 엄마가 매일 내게 해줬던 말
  넌 있는 그대로가 제일로 예뻐
  어려운 게 아닌걸

  힘을 내 Baby don’t give up

  나 오늘 힘들었던 이유
  다 내일을 향하는 과정
  하루하루 날 위해 살아줘
  지금보다 날 더 예뻐해 줘

  So 힘을 내 Baby don’t give up

  다 알면 좋겠어
  그럼 너와 나 모두가 행복해
  아무런 걱정을 하지마 말고
  이 순간 DJ가 돼서 춤을 춰줘
  다시 뛰어봐 첨부터

  힘을 내 Baby don’t give up

  저 높은 하늘 향해
  더 크게 인사해봐
  너의 손끝이 별에 닿을 만큼
  저 넓은 바다를 향해
  더 크게 소리쳐봐
  갇혀있던 마음이 뻥 뚫리게끔

  힘을 내 Baby don’t give up